Att dela sorgen

Vid ett dödsfall berörs många, inte bara de som står allra närmast, utan även du som kanske är vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal. Det är för de allra flesta en ovan situation och det finns ofta en del frågor om hur man ska bete sig. Vi har på den här sidan samlat lite information som kan vara till hjälp. Det finns även en skrift på cirka 35 sidor som ni kostnadsfritt kan hämta hos oss. Längst ned på sidan kan ni även ladda hem skriften eller läsa den direkt på skärmen.

Kontakten med de närmaste

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner kan ibland tycka att det är svårt att höra av sig. För det mesta är det därför bra att ta en kontakt så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tid som går. Efter begravningen, när vardagen börjar göra sig påmind, blir tystheten som mest påtaglig och behovet av vänner stort. Vad människor ofta funderar över är vad man ska säga. Det brukar gå bra om att fråga hur det är och hur de mår. De anhöriga har ofta ett stort behov av att prata, men man får så klart även respektera om de i vissa perioder inte orkar.

Stillhet

Ibland står det i dödsannonsen "begravningen äger rum i stillhet" eller "begravningen äger rum i kretsen av de närmaste". Då är det endast de som får särskild inbjudan som ska vara närvarande vid förrättningen, det måste respekteras. Ni kan hedra den döde på annat sätt, till exempel genom att betala in till någon minnesfond eller liknande.