Ceremoni

En begravningsceremoni kan utformas på många olika sätt beroende på vilka önskemål olika människor har. Målet för oss när vi hjälper människor att utforma en begravning är att medverka till att begravningsceremonin blir en minnesvärd och personlig upplevelse för alla som är berörda. Vi vill här redogöra för de vanligaste alternativen vid planeringen av en begravningsceremoni:

 • Var ska begravningen äga rum?
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning?
 • Begravningsordning?

Var kan begravningen äga rum?

Begravningsgudstjänsten kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingshem, i hemmet, vid graven eller på någon annan plats. Kanske är en plats i naturen som betydde mycket för den avlidne ett fint ställe för det sista avskedet?

Jordbegravning eller kremationsbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks i en grav avsedd för detta ändamål. Gravsättningen sker oftast genom att präst och begravningsgäster avslutar ceremonin genom att följa den avlidne till graven på kyrkogården där gravsättning och avsked sker.

Kremationsbegravning innebär att begravningsgästerna tar avsked av den avlidne inne i kyrkan.

Vid jordbegravning behövs ett bärarlag som utför bärning och sänkning i graven. Om den avlidne tillhör Svenska kyrkan och har begravning i Svenska kyrkans ordning bekostar kyrkan bärarlaget. Om man väljer att ta avsked vid ceremonin och inte följa med till graven bekostar kyrkogårdsförvaltningen bärarlaget. I övriga fall får dödsboet bekosta bärare.     

Begravningsordning

Begravningar kan ordnas på många olika sätt. Antingen borgerligt eller enligt någon religiös ritual där den enligt Svenska kyrkans ordning är allra vanligast. Vi hjälper självklart till med begravningar för alla trosinriktningar.

Vid begravning enligt Svenska kyrkans ordning planeras begravningen tillsammans med prästen som är den som ansvarar för begravningsceremonin. Vi kan hjälpa att ordna sång- eller instrumentalsolister av olika slag om det önskas. Organist erbjuder kyrkan utan kostnad.

Borgerlig begravning är ofta om den avlidne inte hade någon religiös anknytning. Den hålls av en borgerlig officiant som vi hjälper till att ordna. Vid en borgerlig begravning är det ofta musik, diktläsning och avskedstagande. Den kan också innehålla psalmsång eller bibelläsning. Vid en borgerlig begravning sker begravningen ofta vid något av kapellen vid krematoriet (man kan inte vara i en kyrka). Men den kan även vara på andra platser om det skulle passa den avlidne, till exempel utomhus.

Begravning enligt annat trossamfunds ordning. I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sina speciella ceremonier. Exempel på dessa är frikyrkliga trossamfund samt ceremonier från andra religioner och kulturer runt om i världen. Begravningsceremonier kan vara enligt Svenska kyrkans ordning, utifrån den ordning som råder i annat religiöst samfund eller på sätt som anhöriga själva bestämmer.

Nedan följer exempel på en vanlig kristen begravningsordning som tillämpas av Svenska kyrkan och många frikyrkliga trossamfund:

 • Ingångsmusik (vanligen orgel)
 • Solosång eller instrumentalt solo (valfritt)
 • Psalm
 • Griftetal – Överlåtelse – Bön
 • Eventuell psalm
 • Begravningsbön
 • Fader vår
 • Psalm
 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)
 • Solosång eller instrumentalt solo (valfritt)
 • Utgångsmusik