Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska hantera dina personliga
och ekonomiska intressen om du i framtiden inte klarar av det själv.

På så vis kan du försäkra dig om att någon du litar på tar hand om dig och dina angelägenheter.

Våra jurister har erfarenhet av de olika frågeställningarna som kan uppkomma vid utformningen av en framtidsfullmakt.

Våra jurister hjälper dig om du vill veta mer eller vill upprätta en framtidsfullmakt.