Gåva

Ett gåvobrev är en handling som anger vad som ges som gåva, vem som ger gåvan och vem eller vilka som tar emot gåvan. Ofta finns det fler frågor än dessa att reglera vid en gåva. Genom ett skriftligt gåvobrev framgår alla de villkor som är förenade med gåvan. Det kan exempelvis gälla om gåvan ska anses vara enskild egendom eller om någon ersättning ska utgå för gåvan. Vad gäller vissa typer av egendom, exempelvis fastigheter, måste ett skriftligt gåvobrev upprättas. Detta krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart för fastigheten.

Även om det sedan 2006 inte längre finns någon gåvoskatt kan en gåva ändå komma med oväntade skattekonsekvenser. Våra jurister hjälper dig med rådgivning och med att upprätta gåvohandlingen.

Räknas gåvan som ett förskott på ett arv eller inte? Det är givaren som fastställer villkoren som accepteras av gåvotagaren. Rådgör med någon av våra jurister om vilka konsekvenserna blir av att gåvan räknas som ett förskott på arv eller inte. Gåvobrevet är i förekommande fall ett underlag för bank att överföra aktier, fonder eller obligationer. Även här kan våra jurister ge rådgivning kring olika skattekonsekvenser.