Gravplats

Det finns olika sätt att begravas på. Har man jordbegravning är det en grav, men om kremation valts är alternativen fler:

  • Gravplats. Även vid kremationsbegravning är det vanligt att med en traditionell gravplats med gravsten. Skötsel av graven går att få hjälp med genom kyrkogårdsförvaltningen
  • Minneslund. Ett anonymt gravskick där man inte är närvar vid gravsättningen och heller inte vet var i minneslunden stoftet finns. En central smyckningsplats där man kan tända ljus finns. Minneslunden är normalt inte förknippade med några kostnader.
  • Askgravplats och askgravlundar finns på vissa kyrkogårdar som mellanting mellan gravplats och minneslund.

Mer information finns på Kyrkogårdsförvaltningens hemsida:

Kyrkogårdsförvaltningen Örebro