Gravsten

Många vill ha en bestämd plats att gå till och då fyller gravsten en viktig funktion. Genom samarbete med både lokala och rikstäckande stenhuggerier har vi bra erbjudanden på olika typer av gravvårdar.

Det är en trygghet att beställa gravstenen genom oss. Vi tar ansvar för att stenhuggeriet levererar en gravsten som ni blir helt nöjd med. Genom våra inarbetade samarbeten har vi större möjlighet att garantera detta än om ni beställer stenen direkt av ett stenhuggeri.