Hämtning

Om dödsfallet sker i hemmet eller annan plats utanför sjukhuset måste hämtning ske. Hämtning kan emellertid se ut på olika sätt. Inom någon eller några dagar bör den avlidne flyttas till ett kylt utrymme. För hämtningar har vi jourverksamhet dygnet runt. Det vanligaste är att hämtningen sker med bår, men ofta kan man kistlägga direkt i bostaden. Ni får på så sätt ett mycket vackert avsked i hemmet. I detta fall förs kistan direkt till gravkapell eller krematorium, i stället för till sjukhuset.

Läs mer på transportsidan