Musik

Vi kan genom vårt nätverk av duktiga musiker ordna en vacker musikalisk inramning på begravningen. Vid begravning i Svenska kyrkan ordnar kyrkan organist som spelar psalmer, inlednings- samt avslutningsmusik.

Vanliga soloinslag:

  • Sång
  • Trumpet
  • Cello
  • Violin
  • Dragspel

Det förekommer även att man har inspelad musik antingen vid begravningen eller vid minnesstund. Särskilt vid borgerlig begravning är inspelad musik vanlig.