Ordna Begravning

Den första kontakten med begravningsbyrån sker oftast några dagar efter dödsfallet.
Det vanligaste är att efter tidsbokning besöka begravningsbyrån, men vi gör även hembesök.
Begravningen måste ske inom en månad och därför är det är bra att starta planeringen i tid.
Om det inte finns möjlighet till ett personligt möte, på grund av exempelvis boende på annan ort, kan vi ordna det mesta via telefon och hemsida.

Hos oss på Allmänna Begravningsbyrån finns kunniga begravningsrådgivare som är rutinerade när det gäller allt det praktiska kring ett dödsfall.

Vid besöket på begravningsbyrån går vi vanligtvis igenom följande:

 • Begravningsceremoni
 • Sång och musik 
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Dödsannons, här kan ni skapa en annons och skicka den till oss.
 • Blommor
 • Val av kista/urna