Väringen hasselbrun

Väringen hasselbrun har en mörkare bets som framhäver kistans form.