Samboavtal

I ett samboavtal bestämmer ni som parter bland annat hur fördelningen av samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget, ska göras vid separation eller dödsfall. Genom ett samboavtal kan ni helt eller delvis välja att avtala bort sambolagens regler kring bodelning av samboegendomen. En vanlig situation där behov av ett samboavtal ofta uppstår är när den ena av er går in med ett större belopp än den andra vid köp av en bostad för gemensamt bruk. Genom att skriva ett samboavtal kan ni reglera hur bostaden ska fördelas i händelse av separation så att den som lagt in mer pengar än den andra inte förlorar sin insats vid en bodelning.