Testamente

Det finns många skäl att upprätta ett testamente. Förmodligen är det en av de viktigaste handlingar du någonsin undertecknar. Alla behöver ett testamente men utformningen av handlingen är beroende av din specifika livssituation och dina önskemål. Avgörande för utformningen av testamentet är exempelvis din familjesituation och dina egendomsförhållanden. Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas.

Hos oss är du i trygga händer. Våra jurister har stor erfarenhet på det familjerättsliga området och kan hjälpa dig att utforma handlingen korrekt så att resultatet blir som du har tänkt dig den dag du är borta.

Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten. Ett testamente som förvaras hemma, i kassaskåp eller i bankfack kan försvinna och det är ofta svårt att avgöra om handlingen kommit bort av misstag eller förstörts. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentbevakningsdepå.

Rådgivning

Vi lever alla våra liv olika. Därför blir också förutsättningarna när ett arv ska fördelas olika. Lagstiftningen har en ”standardmall” för arvsfördelning men den passar inte alla. Att planera och skriva ett testamente är därför en viktig förutsättning för att kunna skydda sina nära och kära eller för att göra en fördelning som känns rätt för just dig.

Testamentet är inte, som det kan låta, ett enkelt pappersdokument. Få dokument har sysselsatt jurister och skapat osämja i familjer så mycket som ett undermåligt skrivet testamente. Att upprätta ett testamente ska, enligt vår mening, säkerställa att du så långt det går får fram din vilja utan att skapa onödiga tvister. I verkligheten är det inte alltid så men genom ett antal moment kan risken för tvistigheter avsevärt minskas.

Moment för ett lyckat testamente

  • En ordentlig utredning om förutsättningar, tidigare arv, enskild egendom och släktförhållanden.
  • Att alternativa scenarier gås igenom. Det kan till exempel handla om vad som händer i det fall en testamentstagare är avliden.
  • Ett bra och individuellt formulerat testamente som inte ger utrymme för tolkningsproblem. Vi undviker gärna schabloniserade formuleringar och mallar för att i stället i klartext konkret skriva ut vad som ska ske. En vanlig källa till tolkningsproblem är uttryck som saknar definition enligt lag såsom ”fri förfoganderätt” eller ”orubbat bo”.
  • En utbildad och på ämnesområdet kunnig jurist med erfarenhet av boutredningar och testamentstolkning.

Om du anlitar någon av våra jurister ser vi till att alla dessa moment finns med och att du kan känna dig trygg. Vad det kostar beror på hur omfattande utredning som krävs inför upprättandet av ditt testamente.