Transporter

Vi hjälper till med alla transporter i samband med ett dödsfall och vi använder alltid begravningsbil. Det här gör vi då vår policy är att alltid hantera den avlidne på ett etiskt och korrekt sätt genom hela det uppdrag vi blivit anförtrodda. Vår personal som sköter om transporter är kunniga och har stor erfarenhet av omhändertagande av avlidna.

Dödsboet står för kostnaden av transporter fram tills att kistan kommit till förvaringskyl (ofta vid krematoriet) i väntan på begravning. Därefter står kyrkogårdsförvaltningen för kostnader inom orten. Det kan vara till kyrkan och från kyrka till krematoriet.

Vid jordbegravning behövs ett bärarlag som utför bärning och sänkning i graven. Om den avlidne tillhör Svenska kyrkan och har begravning i Svenska kyrkans ordning bekostar kyrkan bärarlaget. Om man väljer att ta avsked vid ceremonin och inte följa med till graven bekostar kyrkogårdsförvaltningen bärarlaget. I övriga fall får dödsboet bekosta bärare.